RMC
Laatste Nieuws
Rogger serie
Specificaties
Renovatie
Archief
Vragen
Sponsors
(Ver)koop
Logbrieven
Links
E-mail

Wij verzoeken iedereen contact met ons op te nemen, die nadere informatie kan geven over de volgende openstaande vragen:
 

- Hoeveel Roggers zijn er in Nederland en Engeland per type  (af)gebouwd ?

- Waar is de bedrijfsfilm van Eista Werf gebleven ?

- Heeft u documentatie over de Rogger en Eista Werf ?

- Kent u personen die zich destijds daadwerkelijk met de bouw en verkoop in binnen- en buitenland van de Roggers hebben bezig gehouden ?

- kent u Rogger- en Ushant-eigenaren in binnen- en buitenland die nog geen lid van de Rogger Motorsailer Club zijn ?